80 TL ve ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ
destek@sanalmama.com
0532 111 88 44
Whatsapp Sipariş Hattı 0538 098 17 97

Aydınlatma Metni

PETFOOD TİCARET LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

PETFOOD TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan böyle PETFOOD olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PETFOOD tarafından büyük bir titizlik ile korunmaktadır. PETFOOD ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) madde 10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla PETFOOD’a ait internet sitesinin ziyaret edilmesi ve üye olunması halinde müşterilerinin KVKK’dan kaynaklanan haklarını ve PETFOOD’un uygulamalarını dikkatinize sunmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, PETFOOD tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Dilerseniz KVKK hakkında ayrıntılı bilgiye sitemiz içerisinde yayınlanan KVKK POLİTİKASI metninden ulaşabilirsiniz.

TANIMLAR

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,açıklanması, aktarılması, devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

Veri Kayıt Sistemi; Kişisel verilerin belirli kritere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KAPSAM

Bu aydınlatma metni siz değerli müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve ziyaretçilerimizi kapsamaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ ELDE ETMEKTEYİZ

Kimlik; Ad soyad, TC kimlik numarası

İletişim; Adres, e-posta adresi, telefon numarası

Müşteri İşlem; Sipariş bilgisi, ödeme şekli, fiyat bilgisi, sepet bilgileri, açıklama bilgisi, ziyaret edilen sayfa, ürün bilgisi, kargo tercihi, cookie, takip numarası, üyelik numarası, şikayet bilgisi, kargo takip numarası

Finans; Ödeme tutarı, Iban numarası, kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve cvv kodu  (Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Bu açıdan bu verileri elde etme de sadece “aracı” konumunda bulunduğumuz için yazılmıştır.)

İşlem Güvenliği; Şifre, kullanıcı adı

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz. Bunlar güncellenebilir olup özellikle; 

*Bilgi güvenliği, finans ve muhasebe süreçlerin yürütülmesi,

*Fatura işlemlerinin yürütülmesi,

*PETFOOD  tarafından sağlanacak müşteri hizmet hatları kapsamında yeterli desteğin verilmesinin sağlanması,

*Ürün alacak kişilerin kimlik tespitinin yapılabilmesi,

*Hizmetlerin geliştirilmesi ve içeriklerin özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi,

*Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması,

*Sözleşme süreçlerini yürütülmesi,

*Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

*Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,

*İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

*Üyelik kaydınızın, siparis? ve ödemelerinizin is?leme konulması,

*Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

PETFOOD olarak,  internet ortamında bulunan internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede oluşturulacak satış sonrasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek sebebiyle kayıt oluşturma, dilek- şikayet formlarımızda toplamaktayız. 

PETFOOD TİCARET LTD.ŞTİ olarak, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli  Sözleşmeler  Yönetmeliği, Vergi  Usul  Kanunu başta olmak üzere, ilgili birincil ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları, Petfood ve tarafınız arasındaki sözleşme çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, sizlerden talep edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE AKTARMAKTAYIZ

PETFOOD elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla;

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ve kanıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarıyla ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileriyle,

Satın aldığınız ürünlerin tarafınıza teslim edilmesi için hizmet alınan kargo firmalarıyla, ödeme aşamasında anlaşmalı olduğumuz kurumla,

İade edilmesi gereken bedel olması halinde ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilerle,

Kişisel verilerin elde ediliş amaçlarına uygun olarak iş ortaklarıyla

tarafınıza ait kişisel veriler paylaşılmaktadır. Yurtdışına herhangi bir aktarım yapılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE SAKLANMAKTADIR

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, yürütülen faaliyete bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Konu hakkında detaylı bilgiye sitemizde paylaştığımız SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASINDAN ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ                                                                   SAKLAMA SÜRESİ

Muhasebe ve finansal işlemlerle ilgili tüm veriler                   10 yıl

Sözleşmeler                                                                              Sözleşme sona ermesinden itibaren 10 yıl

Üyeliklere ilişkin kayıtlar                                                        10 yıl

                                             

Müşterilere ilişkin verileri                                                      6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde                                                                                                     

                                                                                                3yıl, Hukuki ilişki son erdikten sonra 10 Yıl.

Çerezler ve Log Kayıtları                                                      6 ay- en fazla 2 yıl

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK  MÜŞTERİLERİN MADDE 11 KAPSAMINDA  HAKLARI

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Verileriniz ile ilgili bir ihlal durumu söz konusu olduğunda KVKK BAŞVURU FORMUNU talimatları yerine getirerek doldurabilir veya aşağıda bulunan bilgiler aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:OSB 305 CD. NO.11/1 SALİHLİ/MANİSA

E-posta:destek@sanalmama.com.tr

Kep adresi:petfood@hs01.kep.tr

Telefon Numarası:0538 098 1797