80 TL ve ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ
destek@sanalmama.com
0532 111 88 44
Whatsapp Sipariş Hattı 0538 098 17 97

Aydınlatma Metni

PETFOOD TİCARET LİMİTED ŞİRKET MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

PETFOOD TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan böyle PETFOOD olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PETFOOD tarafından büyük bir titizlik ile korunmaktadır. PETFOOD ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) madde 10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla PETFOOD’a ait internet sitesinin ziyaret edilmesi ve üye olunması halinde müşterilerinin KVKK’dan kaynaklanan haklarını ve PETFOOD’un uygulamalarını dikkatinize sunmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, PETFOOD tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

TANIMLAR

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,açıklanması, aktarılması, devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

Veri Kayıt Sistemi; Kişisel verilerin belirli kritere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KAPSAM

Bu aydınlatma metni siz değerli müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz kapsamındadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMEKTEYİZ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

PETFOOD TİCARET LTD.ŞTİ olarak,  internet ortamında bulunan internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede oluşturulacak satış sonrasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek sebebiyle kayıt oluşturma, dilek- şikayet formlarımızda toplamaktayız. 

PETFOOD TİCARET LTD.ŞTİ olarak, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli  Sözleşmeler  Yönetmeliği, Vergi  Usul  Kanunu başta olmak üzere, ilgili birincil ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları, Petfood ve tarafınız arasındaki sözleşme çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz sizlerden talep edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE AKTARMAKTAYIZ

PETFOOD elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla;

tarafınıza ait kişisel veriler paylaşılmaktadır. Yurtdışına herhangi bir aktarım yapılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE SAKLANMAKTADIR

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, yürütülen faaliyete bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK MÜŞTERİLERİN MADDE 11 KAPSAMINDA  HAKLARI

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:OSB 305 CD. NO.11/1 SALİHLİ/MANİSA

E-posta:destek@sanalmama.com.tr

Kep adresi:petfood@hs01.kep.tr

Telefon Numarası:0538 098 1797